Buletinul SETIS este revista, cu apariție bianuală (ianuarie-iunie și iulie-decembrie), a asociației SETIS.

Publicația are o răspândire națională și internațională, deoarece o primesc în primul rând toți membrii asociației în contul cotizației, dar este distribuită gratuit sau contra cost (în funcție de interesele Asociației SETIS) și altor categorii de persoane sau chiar unor instituții atât din țara cât și din străinatate. În cadrul acestei reviste, ce are o structura în medie de 50 pagini, apar materiale (având ca autori cu prioritate membrii SETIS) care se încadrează în urmatoarele rubrici permanete cu subiecte specifice:

  • FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ (actual INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ): actualități în facultate, oferta didactică, trecutul facultății, perspective de dezvoltare, acțiuni întreprinse în cadrul facultății, etc.;
  • ABSOLVENȚII ȘI ASOCIAȚIA LOR: documente după care asociația își desfășoară activitatea (Statut, Regulament de funcționare, Hotărâri ale Adunărilor generale și ale Consiliului Director), acțiuni și proiecte în desfășurare, situația membrilor săi, comunicate, mesaje de la absolventi, etc.;
  • PERSONALITĂȚI – PERFORMANȚE: cuprinde articole despre absolvenții personalități recunoscute pe plan național și internațional ce activează astazi în diverse domenii de activitate sau care s-au retras din activitate, dar și materiale ce privesc personalitățile trecute în eternitate;
  • ȘTIINȚĂ – TEHNICĂ – ECONOMIE: este rubrica ce include materiale cu caracter științific sau de prezentare a diverselor probleme tehnice, economice si nu numai, pe care autorii vor să le aducă la cunoștiință și în dezbaterea cititorilor;

Arhivă buletin SETIS