27 DECEMBRIE 2017 – 60 de ani de la racordarea Uzinei de Lumină la Sistemul Energetic Național

În spiritul tradiţiei sale nedezminţite, Cetatea ieşeană nu pridideşte să-şi rememoreze momentele de glorie trăite de-a lungul frământatei sale istorii, ce au fost înscrise cu litere de aur în cronica „dulcelui Târg”.

Un astfel de moment cu adevărat glorios şi luminos a fost trăit de ieşeni la 27 dec. 1957, când, prin strădania şi râvna împlinirii, edilii şi bravii energeticieni ai vremii au marcat în cronica energetică a oraşului Iaşi un fapt de mare însemnătate: Racordarea Uzinei de Lumină la Sistemul Energetic Naţional! De la acest moment luminos, iată, acum, la 27 dec, 2017, se împlinesc 60 de ani, deosebit prilej aniversar care ...

Materiale manifestare format PDF:

Descarcă pliantul manifestării în format PDF Descarcă programul manifestării în format PDF

6 MAI 2017 – ZIUA ENERGETICII DIN MOLDOVA (ZEM) ed. 8-a

La 6 mai 1899, ieşenii au trăit un moment de referinţă pentru viitorul Cetăţii: intrarea în funcţiune a Uzinei de Lumină, prima instituţie de distribuţie publică a energiei electrice de pe întreg teritoriul Moldovei, ce avea să deschidă bătrânului oraş Iaşi de pe cele 7 coline calea Progresului şi Civilizaţiei! Chiar dacă acest eveniment luminos avea să se petreacă după 15 ani de la „premiera” timişoreană din 1884, după cum spunea la inaugurarea acesteia primarul Nicu Gane: „tot răul a fost spre bine, că ieşenii au folosit instalaţii moderne de curent alternativ monofazat şi nu de curent continuu!”

La aniversarea celor 110 ani, din 2009, în Adunarea festivă a energeticienilor din întreaga Moldovă s-a adoptat Rezoluţia ca ziua de 6 mai să fie declarată anual ZIUA ENERGETICII DIN MOLDOVA!Şi, iată, astfel, în 6 mai 2017 s-a ajuns la cea de a 8-a ediţie, dovedindu-se a fi de-a lungul anilor scurşi o apreciată şi ...

Descarcă tot articolul în format PDF