Scopul Asociației SETIS ...

Scopul Asociației SETIS este cultivarea pe de o parte a legăturilor afective și profesionale între Facultatea de Electrotehnică din Iași și absolvenții acesteia, în vederea creșterii eficienței activităților facultății, iar pe de altă parte între absolvenți în scopul facilitării unor legături profesionale și sociale între aceștia.

SETIS își propune să stabilească și să dezvolte punți de eficientă colaborare între actuala Facultate de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată (alături de Facultățile de Electronică și Automatică și Calculatoare, continuatoare a centenarei Facultății de Electrotehnică) și mediul economic, personificat prin creativitatea inginerească a absolvenților noștri.

Setis trebuie să fie concentrată asupra traiectului profesional al absolvenților noștri, pornind din anii de studenție și continuînd cu inserția profesională într-un mediu tot mai dinamic și mai concurențial.