Potrivit Adunării Generale a SETIS din data de 12 mai 2016, noul Consiliu Director (CD) are următoarea structură:

Decanul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată
Prof. univ.dr.ing. Temneanu Marinel
Ing. Lili Grimberg
Ing. Marian Berdan
Prof. univ.dr. ing. Florin Munteanu
Prof. univ.dr. ing. Valeriu David
Prof. univ.dr. ing. Varvara Viorel
s.l.dr.ing. Oana Beniugă
Ing. Ec. Cornelia Ilinca