În perioada 11-13 octombrie 2017 s-a desfășurat a 11-a ediție a Conferinței Internaţionale de Sisteme Electromecanice și Energetice SIELMEN 2017, organizată de Facultatea Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată a Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași, Facultatea Inginerie Electrică a Universității din Craiova și Facultatea Energetică și Inginerie Electrică a Universității Tehnice a Moldovei.

Concepută inițial ca un pod științific pan-românesc, ediția din 2017 a conferinței a căpătat amploare internațională datorită parteneriatului în premieră cu IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineering) și WEC (Wold Energy Council). Este prima conferință din Rep.Moldova care a câștigat recunoașterea IEEE.

Conferința a debutat miercuri 11 octombrie la Iași, unde s-au desfășurat o sesiune orală, Workshop-ul „The Internet of Things and its impact on the electromechanical and power systems” și seminarul „150 years from the Siemens’ great breakthrough”.

La Chișinău, ceremonia de deschidere a conferinței a avut loc în sala de festivități a UTM. Au fost invitați reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Academiei de Științe a Moldovei, Ambasadei României la Chișinău, mediului de afaceri autohton. Au urmat trei prezentări în plen susținute de către profesorii Branko BLANUSA (Universitatea din Banja Luka), Nicolae GOLOVANOV (WEC, UPB) și Inga ZICMANE împreună cu Kristina BERZINA (Universitatea Tehnică din Riga).

În expoziția „Advances in Electrical and Power Engineering” au fost prezentate realizări și produse ale companiilor locale INFORMBUSINESS, VOLTA, TehElectro-SV, ale profesorilor și studenților UTM de la Centrul de tehnologii spațiale, facultățile FEIE și FCIM. Biblioteca tehnico-științifică UTM a realizat o mica expoziție a noilor publicații din domeniile conexe, cât și toate volumele de lucrări ale celor zece ediții precedente ale conferinței SIELMEN. De asemenea, a fost organizată o vizită la întreprinderea BasLift SRL din Chișinău, care a demonstrat un ascensor funcționabil de ultimă generație cu motoare direct drive (fără reductor), convertoare de frecvență reversibile și recuperarea energiei de frânare. Totodată, cu suportul Regiei de Transport Electric Chișinău a fost realizată o excursie prin oraș cu un troleibuz de producție moldovenească, iar pe parcurs a fost demonstrat sistemul de tracțiune bazat pe convertoare electronice de putere și sistemul de alimentare autonom, realizate și implementate de compania locală CTȘ INFORMBUSINESS.

Programul social al conferinței a cuprins o vizită în Regatul Vinului de la Cricova, un traseu de vizitare a mănăstirilor Orheiul Vechi, Curchi, Condriță și Căpriana și, desigur, participarea la Hramul Chișinăului.

Pe adresa conferinței au fost trimise 185 lucrări, dintre care, recenzorii au acceptat pentru publicare în Proceedings doar 128 de lucrări (69%). Au fost prezentate 120 de lucrări, adică cca 94% dintre lucrările acceptate. Lucrările conferinței au fost prezentate în 12 secții orale și una de postere. Au participat autori din 14 țări, printre care se numără Franța, Olanda, Italia, Lituania, Bosnia și Herțegovina, Turcia, Iran, Pakistan, Egipt, Algeria, Vietnam. Geografia universităților din România participante la SIELMEN cuprinde orașele Iași, Craiova, Cluj-Napoca, București, Suceava, Timișoara, Hunedoara, Reșița, Brașov ș.a.

Conferința SIELMEN a devenit o importantă platformă internațională de dezbateri pentru mediul academic, industrial și de cercetare privind problemele actuale din domeniile politicii și tehnologiilor energetice, sistemelor electromecanice de conversie a energiilor, eficienței energetice și surselor regenerabile de energie, mașinilor și acționărilor electrice performante, echipamentelor și convertoarelor electronice, robotică și mecatronică, automotive și tracțiune electrică, automatizări industriale, metrologie și sisteme de măsurare, management, antreprenoriat, ecologie și educație inginerească.

Conferința SIELMEN 2017 s-a dovedit un exemplu elocvent de parteneriat interuniversitar de succes, care a permis ridicarea statutului și indexarea lucrărilor prezentate într-o bază de date internațională, contribuind substanțial la creșterea vizibilității și promovarea imaginii celor trei facultăți organizatoare, la dezvoltarea relațiilor dintre universități și mediul economic.