Home

Urmând exemplul altor facultăți si universități din ţară, dar mai ales din vestul Europei și America de Nord, în primăvara anului 2002 conducerea Facultății de Electrotehnică din acea perioada a avut inițiativa înființării unei asociații nonprofit a absolvenților electrotehnicii ieșene care și-a propus cultivarea pe de o parte a legăturilor afective și profesionale între Facultatea de Electrotehnica din Iași și absolvenții acesteia, în vederea creșterii eficientei activităților facultății, iar pe de alta parte între absolvenți, în scopul facilitării unor legături profesionale și sociale.

Ne adresăm tuturor absolvenţilor facultăţii, indiferent dacă lucrează sau nu în specialitate. Chiar dacă unii activează acum în alte domenii, punctul de plecare în viata activa l-a constituit şi obţinerea diplomei de inginer pe baza pregătirii în Facultatea de Electrotehnică din Iaşi. Tuturora le poate fi utilă legătura reciprocă pe care SETIS doreşte sa o creeze și să o menţină activă.

PROCLAMATIA DE LA MUNCHEN

 

 

SOCIETATEA ABSOLVENTILOR FACULTATII DE ELECTROTEHNICA DIN IASI

 

Urmând exemplul altor facultati si universitati din tara, dar mai ales din vestul Europei si America de Nord, în primavara anului 2002 conducerea Facultatii de Electrotehnica din acea perioada a avut initiativa înfiintarii unei asociatii nonprofit a absolventilor electrotehnicii iesene care si-a propus cultivarea pe de o parte a legaturilor afective si profesionale între Facultatea de Electrotehnica din Iasi si absolventii acesteia, în vederea cresterii eficientei activitatilor facultatii, iar pe de alta parte între absolventi, în scopul facilitarii unor legaturi profesionale si sociale.

 

 

NE ADRESAM TUTUROR ABSOLVENTILOR FACULTATII, INDIFERENT DACA LUCREAZA SAU NU ÎN SPECIALITATE. CHIAR DACA UNII ACTIVEAZA ACUM ÎN ALTE DOMENII, PUNCTUL DE PLECARE ÎN VIATA ACTIVA L-A CONSTITUIT SI OBTINEREA DIPLOMEI DE INGINER PE BAZA PREGATIRII ÎN FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA DIN IASI. TUTURORA LE POATE FI UTILA LEGATURA RECIPROCA PE CARE SETIS DORESTE SA O CREEZE SI SA O MENTINA ACTIVA.

 

PROCLAMATIA DE LA MUNCHEN SOCIETATEA ABSOLVENTILOR FACULTATII DE ELECTROTEHNICA DIN IASI Urmând exemplul altor facultati si universitati din tara, dar mai ales din vestul Europei si America de Nord, în primavara anului 2002 conducerea Facultatii de Electrotehnica din acea perioada a avut initiativa înfiintarii unei asociatii nonprofit a absolventilor electrotehnicii iesene care si-a propus cultivarea pe de o parte a legaturilor afective si profesionale între Facultatea de Electrotehnica din Iasi si absolventii acesteia, în vederea cresterii eficientei activitatilor facultatii, iar pe de alta parte între absolventi, în scopul facilitarii unor legaturi profesionale si sociale. NE ADRESAM TUTUROR ABSOLVENTILOR FACULTATII, INDIFERENT DACA LUCREAZA SAU NU ÎN SPECIALITATE. CHIAR DACA UNII ACTIVEAZA ACUM ÎN ALTE DOMENII, PUNCTUL DE PLECARE ÎN VIATA ACTIVA L-A CONSTITUIT SI OBTINEREA DIPLOMEI DE INGINER PE BAZA PREGATIRII ÎN FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA DIN IASI. TUTURORA LE POATE FI UTILA LEGATURA RECIPROCA PE CARE SETIS DORESTE SA O CREEZE SI SA O MENTINA ACTIVA. PROCLAMATIA DE LA MUNCHEN


SOCIETATEA ABSOLVENTILOR FACULTATII DE ELECTROTEHNICA DIN IASI

Urmând exemplul altor facultati si universitati din tara, dar mai ales din vestul Europei si America de Nord, în primavara anului 2002 conducerea Facultatii de Electrotehnica din acea perioada a avut initiativa înfiintarii unei asociatii nonprofit a absolventilor electrotehnicii iesene care si-a propus cultivarea pe de o parte a legaturilor afective si profesionale între Facultatea de Electrotehnica din Iasi si absolventii acesteia, în vederea cresterii eficientei activitatilor facultatii, iar pe de alta parte între absolventi, în scopul facilitarii unor legaturi profesionale si sociale. 

 

NE ADRESAM TUTUROR ABSOLVENTILOR FACULTATII, INDIFERENT DACA LUCREAZA SAU NU ÎN SPECIALITATE. CHIAR DACA UNII ACTIVEAZA ACUM ÎN ALTE DOMENII, PUNCTUL DE PLECARE ÎN VIATA ACTIVA L-A CONSTITUIT SI OBTINEREA DIPLOMEI DE INGINER PE BAZA PREGATIRII ÎN FACULTATEA DE ELECTROTEHNICA DIN IASI. TUTURORA LE POATE FI UTILA LEGATURA RECIPROCA PE CARE SETIS DORESTE SA O CREEZE SI SA O MENTINA ACTIVA.