Constituire

CONSTITUIREA ASOCIAŢIEI

Adunarea generală de constituire a

SOCIETĂŢII ABSOLVENŢILOR FACULTĂŢII DE ELECTROTEHNICĂ DIN IAŞI

(acronim SETIS)

a avut loc la data de 27 aprilie 2002.

SETIS are următorii 26 membri fondatori:

BERDAN MARIAN

BÎTǍ NICOLETA DANIELA

BOIARSCHI CORNELIU LEONARD

BUTUCǍ ADRIAN

CANTEMIR LORIN

CIUBOTARU GHEORGHE

CIUTEA IOAN

CREŢU MIHAI

DOBRE TRAIAN

FILOŞ ŞTEFAN

FURNICǍ EMILIAN

GAGEA ALEXANDRU

GUŞǍ MIRCEA

MACOVEI IOAN DOREL

MARDARASEVICI GABRIEL

MAZILU TRAIAN-NECULAIE

MIHALCEA VASILE

MUSTAŢǍ MIHAI

POPA MARICEL

PRISECARU ION

RUSU LEONARD

SǍRMǍŞANU CONSTANTIN

SLǍNINǍ MIRCEA

TEODORU EMIL

TEŞINSCHI CONSTANTIN

VIZITEU IOAN

 

Adunarea generală de constituire a aprobat STATUTUL şi a ales primul Consiliu Director.

PRIMUL CONSILIU DIRECTOR

ing. Emilian Furnicǎ - Director executiv

ing. Gabriel Mardarasevici – membru

ing. Marian Berdan- membru

PREŞEDINTELE ONORIFIC al SOCIETĂŢII ABSOLVENŢILOR, conform Statutului aprobat, este Decanul în exerciţiu al Facultăţii de Electrotehnică, la acea dată prof. dr.ing. Mircea Guşă.

Pentru efectuarea formalităţilor de legalizare prevăzute de O.G. 26/2000, după care SETIS funcţionează, a fost desemnată doamna ing. avocat Nicoleta Daniela Bîtă şi au fost finalizate la data de 29 iulie 2002.

 

SOCIETATEA ABSOLVENŢILOR FACULTĂŢII DE ELECTROTEHNICĂ DIN IAŞI (SETIS),

asociaţie, persoană juridică fără scop patrimonial :

  • a căpătat personalitate juridică prin Hotărârea Judecătoriei Iaşi nr.183/PJ/2002 din 22.07.2002;
  • este înscrisă la poziţia 92/A/22 iulie 2002 în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa Judecătoriei Iaşi;
  • are codul de înregistrare fiscală (C.I.F.) 14771323 atribuit la data de 25.07.2002 de către Ministerul Finanţelor – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi;
  • are următorul cont la BRD-GSG, Sucursala Iaşi (in RON) : RO 07 BRDE 240 SV 11709662400