Buletinul SETIS nr. 8-9-10 (iul.2006 – dec.2007)

April 18, 2014 in Uncategorized

REZUMAT
În EDITORIALUL Trecut-au anii…5…la număr, se prezintă o succintă trecere în revistă a principalelor evenimente având ca bază Buletinul SETIS, revistă ce a încercat să ţină pasul cu cele întâmplate în toţi aceşti ani. Numărul membrilor a crescut relativ modest dar activitatea asociaţiei s-a făcut simţită în primul rând în viaţa facultăţii, unul din obiectivele sale principale. Trebuie subliniat faptul că activitatea s-a desfăşurat cu succes în unele cazuri şi cu ajutorul generos al unor sponsori.
La rubrica FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ, domnul prof.univ.dr.ing.C.Sărmăşanu propune o altfel de metodologie pentru un proiect de cercetare cu tema Asupra unei scări de măsurare a fericirii. Încercând să răspundă la întrebarea cheie Care este secretul fericirii?, autorul ajunge la concluzia că în realitate nu e un mare secret, ci o stare de normalitate în care încerci să-i faci pe ceilalţi să creadă că ei sunt cauza fericirii şi aştepţi să ţi se deschidă şi ţie uşa fericirii.
De asemenea, e bine de ştiut că pentru a putea întâlni fericirea, trebuie să ne dorim să trăim o poveste de iubire cu viaţa. Trebuie să alegem bucuria, spontaineitatea, entuziasmul şi iertarea. Trebuie să alegem fericirea, să o inventăm, să fim răspunzători pentru ea.
La secţiunea ABSOLVENŢII ŞI ASOCIAŢIA LOR se prezintă un raport financiar pe anul 2006 şi Consiliul Director ales la Adunarea Generală din 23.06.2007, Director Executiv fiind ing.M.Berdan, Director General S.C. Electra S.R.L. Iaşi. Premiile promoţiei 2007 s-au acordat conform datelor comunicate de decanatul Facultăţii de Electrotehnică, următorilor absolvenţi:
-
ingineri (500RON): Monica Alexandra Rotariu, specializarea Inginerie Energetică, media 9.02;
-
ingineri colegiu (300RON): Iulian Federovici, specializarea Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice, media 8.27.
În continuare se trec în revistă membrii SETIS la data de 31.12.2007.
Un moment dureros a fost dispariţia prematură dintre noi a Domnului Eugen Bârlădeanu. Soţ, tată, fiu, coleg, prieten, vecin…prof.univ.dr.ing.Eugen Aurelian Bârlădeanu, Jenel pentru familie şi cei apropiaţi, Joe pentru colegi şi prieteni. A parcurs toate etapele ierarhiei didactice, fiind un profesor universitar deosebit de apreciat de către studenţi pentru calităţile sale profesionale, pedagogice şi umane. A trăit şi s-a manifestat întotdeauna cu măsură, cu bun simţ, echilibru, discreţie, distincţie rămânând mereu bun şi generos. Este un mare gol, o lipsă permanentă, dispariţia aceasta prematură pentru colegi, prieteni sau cunoscuţi. Dumnezeu să-l ierte!
O emoţionantă întâlnire la 35 de ani de la absolvirea Facultăţii de Electrotehnică, este relatată de către ing.ec.C.Ilinca şi ing.D.Neamţu. Eliberaţi de centrifuga vieţii, foştii absolvenţi s-au regăsit într-o paletă foarte diversă de locuri de activitate, răspândiţi în toate colţurile ţării şi chiar mult mai departe. Dacă la revederea de 10 şi cea de 20 de ani, se poate vorbi de o competiţie în a împărtăşi colegilor, profesorilor, realizările profesionale, sociale şi eventual materiale, la revederea de 30 de ani, accentul s-a pus pe realizările familiale, ale copiilor şi poate chiar ale nepoţilor.
O altă promoţie, 1965, şi un loc inedit pentru a sărbători 42 de ani de la absolvirea Facultăţii de Electrotehnică, Munchen, mai ales că în Germania se află stabiliţi 5 dintre colegii de promoţie cu ing.M.Caba. Astfel, la 29 iunie 2007, reprezentanţi din toate grupele de studii ale promoţiei 1965, au intonat în deschiderea agapei colegiale, în sala mare a restaurantului Haar din Munchen, tradiţionalul Gaudeamus Igitur, inmul studenţesc, care a fost cântat în premieră mondială, la compunerea lui, tot la Munchen. S-a lansat ideea de a proclama CENTENARUL Facultăţii de Electrotehnică din Iaşi, drept cel mai de seamă eveniment tehnic aniversar românesc din anul 2010. Ideea a fost primită cu multă bucurie şi deplină satisfacţie şi s-a transformat ad-hoc într-o proclamaţie de suflet materializată în Proclamaţia de la Munchen, care să fie adresată tuturor promoţiilor facultăţii, studenţilor acesteia şi tuturor factorilor responsabili care să facă din apropiatul CENTENAR, o adevărată sărbătoare naţională a învăţământului electrotehnic superior românesc.
La secţiunea PERSONALITĂŢI – PERFORMANŢE este omagiat în primul rând domnul prof.dr.ing.Hugo Rosman, cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani. În 1950 obţine titlul de inginer în specilitatea electrotehnică, la Facultatea de Electromecanică din Iaşi. Întrega activitate prefesională a desfăşurat-o în cadrul Universităţii Tehnice Gh. Asachi din Iaşi, fiind numit profesor în 1974. Activitatea didactică s-a realizat permanent la catedra care iniţial s-a numit Electrotehnică, Măsurări şi Maşini Electrice, iar mai târziu Bazele Electrotehnicii. Din anul 1953, prof.Rosman face parte din comitetul de redacţie al Buletinului Institutului Politehnic Iaşi, iar din 2005 şi din comitetul de redacţie al revistei Revue Roumaine des Sciences Techniques – série Electrotechnique et Energétique, editată sub egida Academiei Române. Pentru merite deosebite aduse învăţământului tehnic ieşean, Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi i-a acordat domnului prof.Rosman medalia şi diploma Gh. Asachi.
Tot în această secţiune se prezintă o minibiografie a domnului ing.Paul Emil Raşcu. A absolvit Facultatea de Electromecanică în 1948 la Iaşi, cu calificativul Magna Cum Laude, şi deşi iniţial a optat pentru a fi asistent, viaţa l-a purtat la Bucureşti, fiind angajat la Centrala Energiei Electrice. A avut activităţi de cercetare în cadrul Institutului de Fizică Atomică, la Institutul Astronomic al Academiei Române şi în învăţământul superior la Institutul Politehnic Bucureşti. A participat la proiectarea de numeroase obiective energetice în ţară şi străinătate, a publicat numeroase cărţi şi articole tehnice de specialitate, a întocmit şi prezentat numeroase conferinţe privind diverse regiuni pitoreşti din ţările vizitate.
Rubrica ŞTIINŢĂ – TEHNICĂ – ECONOMIE – ISTORIE debutează cu “Arheologia creativităţii tehnice”, un interesant articol scris de prof.dr.ing.L.Cantemir. Pentru viaţa noastră materială un rol important îl deţine creativitatea tehnică, care are ca rezultat produsele materiale pe care le folosim permanent şi care au condus la dezvoltarea de neimaginat a universului nostru cotidian. În esenţă, arheologia creativităţii tehnice încearcă să explice modul în care o serie de realizări tehnice au apărut şi nu altele, cum au evoluat acestea, cum au creat inventatorii, metodele prin care au ajuns la rezultat. În finalul rubricii, domnul prof.univ.dr.ing.Em.Furnică prezintă “Istoria Electrotehnicii…în Istorie (1750 – 1950), De la Domniile Fanariote la Tranzistor, Partea a II-a (1800 – 1850)”. S-a avut în vedere faptul că atunci când se face cronologia într-un domeniu al actrivităţii umane (artă, literatură, istorie, sport, ştiinţă, etc.) lipsesc conexiunile cu celelalte domenii. Această conexiune ar putea însă preciza tocmai contextul în care s-au desfăşurat acele evenimente.