Buletinul SETIS nr.5 (ian. – iul. 2004)

January 22, 2014 in Uncategorized

În EDITORIALUL numărului 5 al Buletinului SETIS (Anul III), intitulat “Viitorul în mişcare”, autorul, Dl. ing. Iulius Gabriel Mardarasevici, Director pentru Romania al Ness Technologies, noul director executiv al SETIS, transmite un mesaj de suflet dar în acelaşi timp impregnat de un puternic realism şi pragmatism caracteristic unui om de afaceri de mare succes.

 

Arătând printre altele că “apartenenţa la SETIS este o expresie a recunoaşterii rădăcinilor”, deoarece familia şi şcoala sunt fundamentale în evoluţia unui om, autorul subliniază utilitatea implicării mai puternic a mediului de afaceri în susţinerea învăţământului în general şi a învăţământului superior electrotehnic de la Iaşi în speţă a Facultăţii de electrotehnică, dar şi necesitatea împrumutării de către învăţământ a pragmatismului mediului de afaceri, SETIS reprezentând în acest sens pasul ce “poate părea mic dar este făcut în direcţia bună. ”

 

Articolul se încheie cu imaginea extrem de sugestivă, construită pe deviza autorului:”Da, viitorul este în mişcare. Se îndreaptă spre noi, iar noi avem obligaţia să-l transformăm şi să-l trăim ca pe cel mai frumos prezent. Şi unul dintre aspectele frumoase ale prezentului nostru ar putea fi şi calitatea noastră de membru SETIS.”

 

Secţiunea FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ cuprinde articolul prodecanului Facultăţii de Electrotehnică, Dl. prof. dr.ing. Marcel Istrate, articol intitulat ” Învăţământul electrotehnic ieşean s-a „conectat” la cerinţele procesului Bologna”. Se face o radiografie a particularităţilor noilor cerinţe din învăţământul românesc şi o prezentare a reformelor la care se aliniază şi Facultatea de Electrotehnică din Iaşi în noua perspectivă europeană. Autorul prezintă cu rigurozitate amănuntele privind noua curiculă universitară cu cele trei cicluri a studiilor (licenţă, masterat, doctorat), noua structură a anilor universitari , specializările ca şi ponderea activităţilor in aceste structuri. Este un articol scris de cea mai avizată persoană din conducerea facultăţii ce lămureşte astfel o serie de transformări cărora şi Facultatea de Electrotehnică din Iaşi va trebui să le facă faţă în contextul apropiatei integrări europene.

 

În următoarea secţiune, ABSOLVENŢII ŞI ASOCIAŢIA LOR, sunt cuprinse în primul rând o serie de extrase din documentele şi desfăşurarea Adunării generale anuale SETIS ce a avut loc sâmbătă 04 iunie 2005 . Pe lîngă Raportul CD-SETIS, Raportul financiar al Directorului Executiv şi Cenzorului sunt incluse şi Regulamentul SETIS în noua formă aprobată de AG-SETIS (cu modificarea privind membrii pensionari, Art.15) , noua grilă de taxe privind înscrierea şi cotizaţia anuală, ca şi noul Consiliu Director ales.

 

Informarea privind Premiile SETIS la “Concursul promoţie” pentru 2005, acţiune devenită tradiţională la fiecare sfârşit de an universitar, continuă conţinutul secţiunii.

 

Cum de obicei ce-i mai atrăgător se lasă la urmă, secţiunea cuprinde două articole “de suflet”. Este vorba de “Întâlnirea de 20 de ani a promoţiei 1985″ , un articol “de inimă”, scris cu multă pasiune de dr.ing. Georgel Paicu. Sunt cuprinse multe amintiri din facultate, de la aniversarea de 10 ani dar mai ales din culisele organizării actualei întâlniri şi desfăşurării acesteia. Articolul include numeroase fotografii din diverse momente trăite de cei din această promoţie. Vă recomandăm să citiţi această caldă evocare a studenţiei, prieteniei şi colegialităţii de neuitat deoarece acest rezumat nu poate transmite “temperatura” emanată de această minunată evocare ce are o încheiere pe măsură, ce ţine loc aşa cum scrie autorul de “concluzii”, citez:

 

“Am învăţat că prietenia adevărată continuă şi la distanţă.Am învăţat a păstra vii amintirile plăcute, a ne lăsa copleşiţi de sentimente, a fi nostalgici.Am învăţat a ne bucura de prezent şi a retrăi din bucuriile trecutului.Am învăţat că trecutul şi circumstanţele ne pot influenţa personalitatea, dar noi suntem responsabili de ceea ce devenim.Am învăţat că nu trebuie să uităm de spiritul studentului de altădată, pe care să-l păstrăm la fel de pur.

 

Am învăţat şi vom învăţa mereu…”

 

Cel de al doilea articol “de suflet” ce încheie secţiunea , articol intitulat “O întâlnire reuşită a promoţiei 1995″ ce are ca autor unul din organizatorii momentului, dr.ing. Bogdan Hnatiuc, deşi mai modest ca întindere, corespunzător cu durata trecută de la absolvire, are aceleaşi note de nostalgie şi bucurie a reîntâlnirii după ani a colegilor şi foştilor profesori. Vă invităm să-l citiţi regăsind astfel spiritul electrotehniştilor de la Iaşi, spirit ce sălăşluieşte şi în dumneavoastă şi aşteaptă cu nerăbdare să fie trezit !

 

Rubrica PERSONALITĂŢI – PERFORMANŢE este dedicată în acest număr în primul rând personalităţii prof. dr. ing. Dr. H.C. Lorin Cantemir, evocat cu mult respect şi căldură la moment aniversar, 70 de ani de viaţă, de către prof. dr. Gheorghe Livinţ.

 

În al doilea rând secţiunea include CV-ul domnului ing. Ioan Prisecaru, Preşedinte al Grupului de firme CONEX Iaşi, om de afaceri de mare succes.

 

Ultima rubrică a acestui număr din revistă, ŞTIINŢĂ– TEHNICĂ– ECONOMIE, cuprinde în primul rând articolul prof. dr.ing. Mircea Guşă, “Stocarea energiei electrice”. Autorul face o prezentare a problematicii stocării energiei în etapa actuală în contextul necesităţii exploatării cât mai eficiente a surselor de energie electrică. După o succintă prezentare a celor două posibilităţi de stocare a energiei fiecare cu caracteristicile şi implicaţiile fiecăreia, articolul cuprinde precizarea locului stocării electricităţii în prezent, pe plan mondial, şi continuă cu câteva observaţii privind tehnologia volanţilor şi a bateriilor electrochimice. Autorul îşi încheie articolul cu un capitol de concluzii din care cităm: “Succesele din ultimii ani în perfecţionarea folosirii stocării energiei cu acţionare rapidă este semnificativ. Sistemele de stocare indirectă, altele decât acelea de tip hidroenergetic, pot acoperi o plajă mare de aplicaţii, de la simpla acoperire a consumului pe durata întreruperilor accidentale a alimentării cu electricitate până la servicii de sistem precum rezervă turnantă, aplatizarea curbei de sarcină, reglarea tensiunii şi a frecvenţei.”

 

În continuarea secţiunii este cuprins articolul intitulat “Electricitate şi …literatură” a neobositului publicist ing. Constantin Ostap, sprinten călător pe apele literaturii în meandrele istoriei electrotehnicii ieşene. De astă dată autorul consemnează cu acurateţea şi precizia ce-l caracterizează “contactul” numeroaselor personalităţi din literatură, călătoare sau trăitoare în Iaşi, cu trecutul “uzinei de lumină” (Uzina electrică) atât de dragă lui prin legătura de atâţia ani dată fiind activitatea în cadrul acesteia a autorului, inginer electrotehnician promoţia 1951 a facultăţii de Electrotehnică .

 

Rubrica se încheie prin prezentarea cărţii de specialitate intitulate “CENTRALE ELECTRICE /PARTEA ELECTRICĂ/ vol. I/ ANALIZA FENOMENULUI DE SCURTCIRCUIT”, având ca autori pe Florin Munteanu, Dumitru Ivas şi Ciprian Nemeş, cadre didactice în cadrul Facultăţii de electrotehnică, volum apărut în Editura SETIS (Editura SETIS Iaşi, 2005, ISBN: 973-86764-6-0, format academic).