Buletinul SETIS nr. 3 (ian. – iun. 2004)

January 20, 2014 in Uncategorized

Numărul 3 al Buletinului SETIS (Anul II) se deschide cu EDITORIALUL intitulat „Am împlinit doi ani !”. În cuprinsul acestuia se face o trecere în revistă a etapelor de început ale înfiinţării asociaţiei ca şi o evidenţiere a iniţiativelor şi realizărilor, a activităţilor întreprinse în cei doi ani de către Comitetul Director SETIS. Se face în încheiere un apel la membrii asociaţiei pentru o întărire organizatorică şi managerială în vederea promovării de noi programe, atragerii de noi membri încât SETIS să se dezvolte să-şi atingă scopurile propuse la înfiinţare.

 

Rubrica FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ cuprinde în primul rând prezentarea structurii conducerii facultăţii rezultată în urma alegerilor din perioada decembrie 2003 – martie 2004 şi un extras din Planul Managerial al noului Decan, prof.dr.ing. Mihai Creţu. Sunt incluse tot aici şi CV-urile decanului şi a prodecanilor (aşa cum au fost puse la dispoziţia redacţiei de către titulari).

 

Rubrica mai cuprinde şi articolele „Energetica în Facultatea de Electrotehnică a Universităţii Tehnice Iaşi” al domnului prof. consultant dr.ing. Alexandru Poeată şi „Un stagiu de practică reuşit” al asistent drd.ing. Gheorghe Grigoraş.

 

În primul articol autorul, prof. Al. Poeată, face o argumentată pledoarie privind denumirea facultăţii şi anume Facultatea de Electrotehnică şi Energetică, denumire ce ar reflecta mult mai adecvat starea de fapt şi ar fi în contextul demersurilor contemporane.

 

Articolul domnului asistent ing. Grigoraş prezintă stagiul de practică de trei săptămâni, al cărui îndrumător a fost, al studenţilor anului IV profil electric şi energetic în cadrul S.C. Rompetrol Rafinare Complexul Petromidia S.A. Rompetrol Grup, evidenţiind aspectele organizatorice şi financiare ce au contribuit la o reuşită deplină a acestuia.

 

Rubrica ABSOLVENŢII ŞI ASOCIAŢIA LOR cuprinde în primul rând câteva din componentele (Raportul Directorului Executiv şi Raportul Cenzorului) ce ilustrează bilanţul contabil al situaţiei financiare a SETIS pe anul 2003. În continuare se prezintă componenţa conducerii asociaţiei, intrată în vigoare în urma şedinţei CD din 25.03.2004 şi CV- urile membrilor Consiliului Director (aşa cum au fost puse la dispoziţia redacţiei de către titulari).

 

Rubrica mai conţine articolul „Polemica “sănătoasă” este sănătoasă !” al domnului inginer Bruno Segal (Israel) care, compus dintr-un “dialog polemic” prin E-mail cu autorul editorialului din Buletinul SETIS nr.2, se constituie într-o analiză a activităţii asociaţiei şi în unele sugestii privind dezvoltarea şi eficientizarea acţiunilor acesteia.

 

Informarea privind Premiile SETIS la “Concursul promoţiei” ca şi un mesaj de la ing. Paul Emil Raşcu, absolvent din 1948, sunt cuprinse în finalul rubricii.

 

Rubrica PERSONALITĂŢI – PERFORMANŢE cuprinde CV – urile a doi absolvenţi cu deosebite performanţe în activitatea profesională: ing. Silviu Lucian Boghiu, Director General S.C. ELECTRICA S.A (promoţia 1981) şi ing. Iulius Gabriel Mardarasevici, Director General S.C. RADIX S.A (promoţia 1990).

 

În cadrul rubricii ŞTIINŢĂ – TEHNICĂ – ECONOMIE sunt inserate următoarele articole:

 

ing. Constantin Ostap “Din istoria electrotehnicii ieşene” (1. “Soarele electric” din Iaşi a strălucit încă din 1871?; 2. Telegraful – Prima aplicare practică a energiei electrice în Moldova);

 

prof.dr.ing. Valeriu David: “Supravegherea ambientului electromegnetic”;

 

ing. Paul Emil Raşcu : “Pământul de sub picioarele noastre”;

 

ing. Gheorghe Şchiopu: “Bucuria lecturii”

 

Domnul ing. Constantin Ostap, unul dintre entuziaştii absolvenţi cu un deosebit talent publicistic confirmat prin numeroasele scrieri apărute în diverse publicaţii şi edituri din ţară, prezintă în cele două articole, înmănuncheate sub titlu comun, două file interesante din istoria electrotehnicii ieşene. Primul constituie o documentată argumentare istorică ce priveşte momentul real al utilizării arcului electric ca sursă de lumină pentru manifestări nocturne, şi anume nu anul 1873 ci anul 1871. În cel de al doilea acelaşi neobosit autor, incitat de o aparentă neconcordanţă după cum mărturiseşte, relevă rezultatele meticulosului studiu personal în Arhivele Statului din Iaşi privind prima linie de telegraf electric din Moldova, insistând documentat că acesta este 13 februarie 1855.

 

În articolul “Supravegherea ambientului electromegnetic”, domnul prof. dr.ing. Valeriu David prezintă, pe lângă unele considerente teoretice, o serie de măsurători extrem de relevante privind poluarea electromagnetică în diverse zone din Iaşi şi din împrejurimile acestuia. Articolul poate fi privit şi ca un semnal pentru cei ce au în preocupări sănătatea locuitorilor marelui nostru oraş.

 

Articolul inginerului Paul Emil Raşcu, “Pământul de sub picioarele noastre”, aduce în atenţia cititorilor o nouă concepţie despre originea şi natura sursei de energie termică proprie a Pământului. Vă invităm să citiţi acest interesant articol şi eventual să ne trimiteţi opiniile.

 

Rurica se încheie cu recenziile, riguroase dar atât de atrăgător scrise de talentaţii publicişti ing. Gheorghe Şchiopu şi ing. Constantin Ostap, înmănunchiate sub titlul evident “Bucuria lecturii”, a două interesante cărţi:

 

1.Costin Rucăreanu: “Începuturile electrificării în Bucureşti 1882 – 1886, consemnate în documentele epocii”, Editura AGIR, Bucureşti şi

 

2.Costin Rucăreanu coordonator:”Personalităţi din energetica românească”, apărută sub egida INSTITUTULUI NAŢIONAL ROMÂN PENTRU STUDIUL AMENAJĂRII ŞI FOLOSIRII RESURSELOR DE ENERGIE (IRE).

 

Aşteptăm opiniile cititorilor în legătură cu conţinutul revistei.