Buletinul SETIS nr. 2 (iul. – dec. 2003)

January 20, 2014 in Uncategorized

Numărul 2 al “Buletinului SETIS” (Nr.2/Anul I) se deschide cu EDITORIALUL intitulat “Oare ce am de la asociaţia SETIS” semnat de prof.dr.ing. Emilian Furnică, Directorul Executiv al SETIS. Autorul face o pledoarie în sprijinul construirii asociaţiei prin atragerea în rândurile acesteia a unor absolvenţi entuziaşti ce să nu pună în primul rând foloasele pe care le pot cumpăra prin achitarea cotizaţiei ci să contribuie la dezvoltarea acesteia în vederea îndeplinirii următoarelor obiective: creşterea prestigiului Facultăţii şi integrarea ei în noile condiţii europene; constituirea unei punţi biunivoce consistente între mediul academic şi cel de afaceri, absolvenţii Facultăţii în primul rând având astfel asigurate premizele unei integrări profesionale rapide; constituirea asociaţiei într-o formaţiune profesional-civică, eventual cu atributele unui club de elită, a celor care, deşi practică astăzi activităţi diferite, pe diverse meridiane, sau sunt retraşi la pensie, formează o familie, unică în felul ei reprezentând “cei ce au terminat Electrotehnica de la Iaşi” !

 

La rubrica FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ sunt incluse două articole ce creionează primul imaginea de astăzi, cu pregătirile Facultăţii pentru integrarea europeană, iar cel de al doilea ce transfochează o imagine depărtată a Şcolii, din anii celui de al doilea război mondial, perioadă cu nenumărate probleme atât pentru studenţi cât şi pentru cadrele didactice de atunci.

 

În articolul “Facultatea de Electrotehnică în perspectiva integrării europene”, prof.dr.ing. Emil Teodoru, prodecan, face o apreciere a nivelului de dezvoltare a facultăţii şi a capacităţii de adaptare la condiţiile impuse de Uniunea Europeană referitoare la reorganizarea şi modificarea planurilor de învăţământ pentru a se trece la forma cu 3 cicluri ( de licenta – 4 ani, de masterat – 1,5 ani şi doctorat cu frecventa – 3ani) de învăţământ. În acest scop în articol se face o contabilizare a relaţiilor internaţionale, a organizării activităţii didactice, a activităţii şi manifestărilor ştiinţifice , a bazei materiale, a patrimoniului de cadre didactice şi studenti.

 

În cel de al doilea articol intitulat “Facultatea de Electrotehnică ieşeană în anii celui de-al doilea război mondial”, profesorul dr.ing. Alexandru Poeată, student pe atunci, îşi aminteşte periplul Politehnicii ieşene la Cernăuţi şi apoi în refugiul din sudul ţării, la Turnu Severin, creionând luminile şi umbrele acelei perioade străbătute atât de cadrele didactice cât şi de studenţi. Articolul este ilustrat cu fotografiile puse la dispoziţie de către autor.

 

Rubrica “DIN ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI ” cuprinde Regulamentul de funcţionare al SETIS aprobat în Adunarea Generală din 25 noiembrie 2003, lista membrilor până la data de 31.12.2003 ca şi o scurtă informare privind o serie de activităţi desfăşurate de asociaţie.

 

Rubrica “PERSONALITĂŢI ” este dedicată profesorului consultant dr.ing. Alexandru Poeată, personalitate renumită a învăţământului energetic, ajuns la venerabila vârstă de 80 de ani.

 

După un Curicculum Vitae al distinsului profesor sunt cuprinse în revistă două articole, ce creionează primul, în mod documentar (Virgil Alexandrescu “Sărbătorirea domnului profesor consultant dr.ing. Alexandru Poeată “), iar cel de al doilea, cu accentele sentimentale ale celor din promoţia anului 1951 (Constantin Ostap “Noi şi profesorii noştri”), evenimentul omagial.

 

În cadrul rubricii ” ŞTIINŢĂ – TEHNICĂ – ECONOMIE ” sunt inserate trei articole.

 

Primul dintre acestea “190 de ani de învăţământ tehnico-ingineresc în limba română la Iasi” reprezintă cuvântul prof.dr.ing. Mihai Creţu , rectorului Universităţii Tehnice “Gh. Asachi”, la deschiderea manifestărilor din 10-16 noiembrie 2003 ocazionate de sărbătorirea acestei aniversări.

 

Al doilea articol “Celulele de combustie în expansiune”, al prof.dr.ing. Mircea Guşă, prezintă după o scurtă introducere principiile teoretice, exemple de celule de combustie (Fuel Cell în engleză) şi apoi o serie de aplicaţii ale acestora. Articolul este însoţit şi de bibliografia consultată în elaborarea lucrării.

 

Cel de al treilea articol al prof. dr.ing. Emilian Furnică, intitulat “Repere istorice în evoluţia aparatelor electrice de comutaţie” face un demers istoric în dezvoltarea aparatelor de comutaţie de putere cu contacte (comutaţie mecanică) de la cele cu aer de la începutul secolului al XX-lea până la aparatele cu comutaţie în vid de la sfârşitul secolului XX şi începutul mileniului al treilea. Prezentarea are în vedere şi contextul tehnic al acestei evoluţii.