Buletinul SETIS nr.13-14 (ian.-dec. 2009)

April 20, 2014 in Uncategorized

ÎN ACEST NUMĂR :

OPINII – ATITUDINI

Lili GrimbergOpinii privind misiunea şi implicarea SETIS

FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ
Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa
Domnului PhD ing. Gerardus Christoffel Paap (Olanda)
A 7-a Conferinţă Internaţională SIELMEN 2009
Cucuteni 5000 Redivivus
Alegeri în facultate
ABSOLVENŢII ŞI ASOCIAŢIA LOR

Mesaj din Macedonia
Revedere’40. Promoţia 1969
Promoţia 1984 secţia Energetică
Noi membri SETIS în 2009
Premiile promoţiei 2009
PERSONALITĂŢI – PERFORMANŢE
O aniversare luminoasă.Inginerul Vlad Vasiliu
Publicistul Constantin Ostap
Performanţa numită inginer Gheorghe Avram
ŞTIINŢĂ – TEHNICĂ – ECONOMIE – ISTORIE
Paul Emil Raşcu
Spectrul ameninţător al încălzirii globale
Mihai Caba
Uzina de lumină – 110 ani
Lorin Cantemir, Gabriel Chiriac
Inestimabilul, misteriosul şi controversatul tezaur material şi
informaţional de origine geto-dacă
Viorel Ungureanu
Moleo-Dava sau cetatea geţilor sciţi care a dat numele Moldovei
Lorin Cantemir
Portret de autor dr. ing. Viorel Ungureanu
Cărţi apărute în Editura SETIS