Buletinul SETIS nr.11-12 (ian.-dec. 2008)

April 19, 2014 in Uncategorized

REZUMAT

OPINII – ATITUDINI
SETIS- actor de succes pe scena competiţiei interuniversitare
„Uniţi în SETIS, avem şansa perpetuării idealitaţii şi valorilor primei unităţi de învăţământ tehnic superior din România. Bazându-se pe tradiţie, avem anvergura necesară depăşirii paradigmelor, avem capacitatea inovării şi a asumării reformelor, oferind astel un bun răspuns la provocările actului context educaţional european”. ( Prof. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu – Decanul Facultăţii de Electrotehnică)
FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ
Alegeri în Facultate
În perioada 01.12.2007- 01.04.2008 în cadrul Universităţii Tehnice „ Gheorghe Asachi” din Iaşi au avut loc alegeri de la nivelul şefilor de catedră pâna la rector.
Componenţa Managerială a Facultăţii de Electrotehnică este acum următoarea:
Decan : Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru SĂLCEANU
Prodecan: Prof. Univ. Dr. Ing. Marcel ISTRATE
Prodecan: Prof. Univ. Dr. Ing. Gherorghe BĂLUŢĂ
Prodecan: Prof. Univ. Dr. Ing. Viorel VALVARA
Secretar stiinţific: Conf. Univ. Dr. Ing. Cristian-Gyozo HABA
Şef catedră Utilizări, acţionări şi automatizări industriale: Prof. Univ. Dr. Ing. Gheorghe LIVINŢ
Şef catedră Energetica: Prof. Univ. Dr. Ing Florin MUNTEANU
Şef catedră Măsurări electrice şi materiale electrotehnice: Conf. Univ. Dr. Ing Marcel TEMNEANU
Şef catedră Bazele electrotehnicii: Prof. Univ. Dr. Ing Viorel VALVARA
Şef catedră Masurării electrice şi maşini electrice: Prof. Univ. Dr. Ing Adrian CREŢU
140 de ani de „soare electric” la Iaşi şi în România
Festivitatea aniversării celor 140 de ani de la aprinderea „în premieră a soarelui electric la Iaşi, la care au participat foşti şi actuali profesori ai Facultăţii de Electrotehnică, absolveţi şi studenţi ai facultăţilor de profil, numeroşi invitaţi din instituţiile ieşene şi din tară, foşti şi actuali energeticieni ieşeni, s-a dovedit a fi o remarcabilă manifestare omagială, demonstrându-se că Iaşul, ca oras al tradiţiei, ştie să-şi cinstească, cum se cuvine, momentele importante pe care le-a trăit şi pe care nu le va uita, fiind incluse definitiv în cronica de aur a istoriei sale seculare. Totodată la această manifestare a avut loc şi lansarea cărţii „Vechimea soarelui electric de la Iaşi şi din România”, în care autorii ei: Ion Mitican, Constantin Ostap şi Mihai Caba au dorit să aducă în ochii şi mintea cititorilor cele mai interesante şi luminoase pagini ale „cronicii energeticii ieşene”.
A 7-a ediţie a WORLD ENERGY SYSTEM CONFERINCE Iaşi, 29 iunie- 2 iulie 2008
Municipiul Iaşi a fost gazda unei prestigioase conferinţe ştiinţifice internaţionale bianuale, cu caracter intinerant şi al cărei promotor a fost un savant român, specialist în domeniul energiei. Învăţământul superior energetic românesc, ca şi cercetarea ştiinţifică în domeniul, au rădăcini adânci în România şi reprezentaţi de mare prestigiu internaţional. La această manifestare au participat atât savanţi români, cât şi din străinătate, dintre care amintim Acad. Prof. Dr. Greb Drăgan (România), Acad. Nikolai Voropai (Rusia), Prof. Junichi Toyota (Japonia), Prof. Dr. Gianofranco Chicco (Italia) şi alţi.
EPE 2008 şi IEEI 2008
La fiecare doi ani Facultatea de Electrotehnică din Iaşi îşi deschide porţile pentru a găzdui reuniunrea a numeroşi specilalişti din domeniul Ingineriei Electrice şi Enrgetice veniti pentru a-şi prezenta într-un cadru colegial ultimile realizari din domeniul. Întâlnirea desfăşurată sub sigla EPE 2008 a devenit una de tradiţie ajungând în anul 2008 la cea de a V-a ediţie. Participarea constantă şi interesul manifestat pentru această manifestare a dat curaj organizarilor să alăture conferinţei EPE 2008 şi cea de a doua ediţie a simpozionului IEEI 2008. Printre participanţi s-au regăsit reprezentanţi ai majorităţi centrelor universitare din ţară, totodată şi reprezentanţi din străinatate din Republica Moldova, Slovacia, Germania, Slovenia, Elveţia şi Turcia.
Excursie de studii Grupa de Electronică, de Putere şi Acţionări Electrice, anul III
În perioada 11-12 aprilie 2008 a avut loc o excursie de studii împreună cu Domnul Profesor Gheorghe Băluţă pe traseul Iaşi-Piatra Neamţ-Hidrocentrala de la Stejaru-Baraj Izvorul Muntelui (Bicaz)-Hidrocentrala de la Poiana Teiului-Baraj Topoliceni-Lacu Roşu-Piatra Neamţ-Hanul Ancuţei-Iaşi. Ideea acestei excursiei a plecat în timpul orelor de curs având un caracter educaţional. S-a dovedit a fi o iniţiativă extraordinară a studenţilor care au fost sprijiniţi de Domnul Profesor Gheorghe Băluţă. Studenţii au avut ocazia de a studia în timp real nenumărate locaţii industriale şi energetice din care amintim Hidrocentrala Bicaz-Stejarul, Barajul Izvorul Muntelui (Bicaz), C. H. E. „Poiana Teiului”, Barajul Topoliceni.
Excursie de studii Grupa de Instrumentaţie şi Achiziţie de date, anul IV
În perioada 14-18 iulie 2008 a avut loc a doua excursie sprijinită de Facultatea de Electrotehnică şi SETIS. Urmând exemplul excursiei anterioare, care a avut un real succes, s-a ales un traseu: Iaşi-Piatra Neamţ-Cluj-Napoca-Alba Iulia-Sibiu-Caiova-Slatina-Piteşti-Roman-Marăşesti-Iaşi. Excursia cu caracter educaţional a avut mai multe obiective din care amintim: Barajul de la Bicaz, Facultatea de Inginerie Electrică Cluj-Napoca, Sibiul, Mănăstirea Cozia, Institutul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică Craiova, Uzina Dacia Piteşti, Monumentul Eroilor Mărăşeşti.
Intership
Furtună Anabela, studentă în anul IV la Facultatea de Electrotehnică, specialitatea Inginerie şi Management, a participat la un intership în cadrul companiei multinaţionale „Tenaris Silcotub”, o firmă internaţională cu sediul central în Argentina, un lider mondial în producţia şi furnizarea de ţevi din oţel şi servicii pentru industria de petrol şi gaze, energetică şi aplicaţii industriale.

ABSOLVENŢII ŞI ASOCIAŢIA LOR
Mesaj din Germania
„Vă scriu toate aceste rânduri sub imperiul unor puternice sentimente de mândrie şi de recunoştinţă pe care, ca absolvent, le datorez Facultăţii de Electrotehnică din Iaşi. Vă asigur că nu sunt scrise de complezenţă, ci ele sunt rezultatul firesc ale unor gânduri şi ideei ce s-au sedimentat în sufletul meu de-a lungul anilor care s-au scurs de la absolvire, fiind trecute prin filtrul înţelepciunii acumulate în timp.” ( Ing. Klaus Mireskes, promoţia 1965).În prezent Domnul Ing. Klaus Mireskes este deţinătorul unei firme cu profil de proiectare şi execuţie automatizări în procese chimice, EMP, în Germania.
Promiţia 1968 la a 40-a aniversare
Viaţa de student este prima perioadă de libertate majoră a fiecărui tânăr, atunci când alegerea este hotărâtoare, iar folosirea libertăţii cu responsabilitate este o garanţie a reuşitei.
La această reuniune a răspuns un număr însemnat de foşti absolvenţi din ţară şi străinatate (Israel, Franţa, Germania), care, cu această ocazie, şi-au prezentat realizările atât pe plan profesional cât şi familial, majoritatea motivelor de satisfacţie fiind mai ales reuşitele copiilor şi dobândirea calităţii de bunic.
Reuniunea de 40 de ani a fost un prilej de reamintire a fostelor întâlniri, mai ales cea de 20 de ani care a avut loc în 1988 sub conducerea fostului regim, cu interdicţiile şi problemele de rigoare.
Aniversarea nu putea avea loc fară aportul unor oameni deosebiţi (Ganciu Teohari, Alecsandru Simion, Vlad Cehan, Mircea Guşa, Doina Nicula şi alţi) şi s-a încheiat cu păreri de rău şi promisuni de repetare a evenimentului nu mai târziu de 5 ani.
Promoţia Electrotehnică la 20 de ani
Un moment emoţionant pentru orice absolvent de facultate îl constituie reîntâlnirea cu foştii colegi, de 10, 20, 30 … de ani.
Pentru punerea la punct a reuniunii de 20 de ani, promoţia anului 1988 a avut la dispoziţie o multitudine de modalităţi pentru a lua legătura cu foştii colegi, dintre care nu au fost uitate metodele moderne bazate pe internet.
Prima întalnire a avut loc pe 4 iulie în faţa corpului E, acolo unde a început călătoria acestei promoţii acum 25 de ani. Vizita prin fostele săli de cursuri şi laboratoare a fost un moment cu puternică încărcătură sentimentală şi prilej pentru amintiri din viaţa frumoasă de student.
Cursul festiv a fost plin de emoţii şi cu această ocazie s-au schimbat ideei si păreri despre o sumedenie de subiecte, inclusiv despre reorientarea profesională a unor foşti colegi. Seara s-a încheiat cu promisiunea de reîntâlnire nu după 10 ani, ci anul următor, în Delta Dunării, loc în care s-au petrecut multe evenimente frumoase în perioada practicii agricole din anul I.
Adunarea Generală SETIS
În ziua de 28.11.2008, în sala etaj a casei Universitarilor, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a reprezentanţilor SETIS cu următoarea ordine de zi:
1.
Discutarea şi validarea Raportului CD susţinut de Directorul Executiv privind activitatea desfăşurată de la ultima AG;
2.
Discutarea şi validarea Raportului cenzorului cu privire la situaţia financiară pe 2007, aprobarea execuţiei financiare şi a bilanţului contabil; discutarea şi aprobarea grilei de taxe;
3.
Discutarea activităţii desfăşurate şi a perspectivelor dezvoltării asociaţiei;
4.
Discutarea şi aprobarea modificărilor la Regulamentul SETIS;
5.
Alegerea CD şi desemnarea Cenzorului pentru următorul an de activitate;
6.
Diverse

PERSONALITĂŢI – PERFORMANŢE
Profesor Doctor Inginer Petru Leonte . Personalitate remarcabilă a Electronicii ieşene, dascăl plin de har, dăruit profesiei şi generaţiilor de studenţi, prolific inventator şi generos îndrumător al celor ce încearcă să cioplească în căutarea adevărului ştiinţific… acesta este profesorul Petru Lonte ! A absolvit Institutul Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi, Secţia Electrificarea Industriei şi Agriculturii. Deţine titlul ştiintific de Doctor Inginer în ştiinţe tehnice, specialitatea „Măsurări electrice” (1978), cu teza intitulată „Procedee şi dispozitive noi de măsurare a curenţilor electrici cu unele aplicaţii la încercările aparatelor electrice”.
Este inclus în „ DICŢIONARUL SPECIALIŞTILOR un „WHO’S WHO” în ştiinţa şi tehnica românească.
Activitatea de cercetare ştiinţifică abordează domeniul aplicaţiilor tehnice ale electromagnetismului la aparate şi maşini electrice fiind orientat pe patru direcţii: magnetizarea ortogonală şi aplicaţiile acesteia; dispozitive electromagnetice si aparate electrice; instalaţii pentru încercarea aparatelor electrice; transformatoare specializate pentru aparate electrice.
Activitatea ştiinţifică s-a concretizat în urmatoarelele: 177 lucrării ştiinţifice, 130 în ţară, 47 în străinătate; 39 de brevete şi 40 de cereri de brevete de invenţie înregistrate în ţară; contracte de cercetare ştiinţifică cu firme din ţară şi contracte de cercetare microproducţie; 22 de medalii şi 2 diplome acordate pentru activitatea ştiinţifică.
Inginer Gheorghe Şchiopu
A absolvit Institutul Politehnic „Gh Asachi” din Iasi, Facultatea de Electrotehnică, Secţia Electrificarea Industriei şi Agriculturii. În perioada 1962-2008 a scris peste 100 de articole, în calitate de autor sau coautor, în domeniul energetic, majoritatea în domeniul reţelelor electrice, publicate în diferite reviste de profil.
ŞTIINŢĂ – TEHNICĂ – ECONOMIE – ISTORIE
Momente semnificative ale istoriei învăţământului superior electrotehnic din iaşi până la cel de-al doilea război mondial „Şcoala de electricitate industrială de pe lângă Universitatea din Iaşi, prima unitate de învăţământ superior electrotehnic aplicat din România (oficiată în 1910), după doi ani de funcţionare se transformă în Institutul Electrotehnic al Universităţii din Iaşi cu durata cursurilor de 3 ani, absolvenţilor acesteia acordându-li-se titlul de inginer electrician universitar (1912)”(Prof. Dr. Ing. Mihai Creţu).
De la Soare electric la electricitate din Soare
„Încercarea de a prezenta succint pătrunderea electricităţii din soare în energia din soare în energia viitorului apropiat şi mai îndepărtat, nu trebuie să ne facă să neglijăm aspectele ecologice legate de această tehnologie. Dacă se vorbeşte numai de funcţionarea instalaţiilor de conversie, electricitatea din soare este printre cele mai puţin poluante modalităţi de producere a energiei electrice, dar şi termice.
Abordarea sistemică însă ar trebui să ia in considerare cel puţin două aspecte:
- Contribuţia industriei producătoare de captoare cu concentrator, oglinzi, module fotoelectrice şi celelalte componenete ale instalaţiilor, la poluarea mediului, ţinând însă seama de resfrângerea activităţilor legate de tehnologiile înlocuite de energia solară;
- Efectul asupra climei terestre a ocupării unor mari suprafeţe de teren cu captoare solare de toate tipurile, corelat cu creşterea randamentului instalaţiilor de captare.” (prof. dr. ing. Mircea Guşă )
CRIZA… prin ochii unui inginer
„Ne punem toţi întrebarea cum e cu criza financiară şi recesiunea economică despre care, acum după ce s-au terminat alegerile pentru Parlament , vorbeşte toată lumea iar unii chiar au început să o simtă pe pielea lor.
Recesiunea economică trebuie înţeleasă ca o acţiune sanitară asupra economiei şi a mediului de afaceri, care s-a îmbolnăvit datorită numeroaselor excese, dar mai ales datorită lăcomiei, atât a producătorilor şi comercianţilor, dar şi a consumatorilor. Ceea ce caracterizează cel mai mult recesiunea economică, după părerea mea, este lipsa banilor. Pornind de la această constatare foarte simplă, trebuie să ne conducem activităţile într-un mod prudent şi inteligent.” (Ing. Marian Berdan)