Buletinul SETIS nr. 1 (ian. – iun. 2003)

January 20, 2014 in Uncategorized

Acest număr al “Buletinului SETIS” cuprinde în primul rând EDITORIALUL intitulat “Societatea Absolvenţilor la început de drum” şi semnat de Preşedintele onorific al asociaţiei, prof.univ.dr.ing. Mircea Guşă, Decanul în exerciţiu al Facultăţii şi prezintă argumentele înfiinţării SETIS ca asociaţie fără scop patrimonial, scopurile acesteia şi invitaţia, tocmai în ideea de îndeplinire a scopurilor propuse, ca absolvenţii facultaţii să devină membri, chiar dacă acum activează în diverse domenii şi nu neapărat în specialitate.

 

La rubrica FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ sunt incluse trei articole ce prezintă cîteva aspecte privind trecutul, prezentul şi unele perspective de viitor ale facultăţii.

 

În articolul “Paşi prin istorie” autorul, prof.dr.ing.dr.H.C. Lorin Cantemir, face o incursiune în trecutul învăţământului superior electrotehnic la Iaşi pâna în preajma transformărilor din anii 90 cu punctări şi precizări interesante. După o introducere în domeniul electric şi electrotehnic cu trimitere către “electrotehnica primitivă” autorul creionează coordonatele electrotehnicii iaşene şi face precizări privind naşterea învăţământului electrotehnic la Iaşi, primul din România. Indicând apoi unele jaloane ale drumului către maturitate şi performanţă ale Almei Mater Electrotehnica prof.h.c.dr.ing. Lorin Cantemir mărturiseşte în ultimul capitol al articolului, Epilog parţial,faptul că a prezentat momentele istorice pe care le-a considerat mai reprezentative dar că, în apropierea sărbătorii celor 100 de ani de învăţământ electrotehnic la Iaşi, “…se impune să avem o istorie scrisă a facultăţii…” la alcătuirea căreia “să participe şi absolvenţii facultăţii, care au documente şi au demonstrat că au condei” .

 

Păşind parcă prin istorie mai departe, articolul prof.dr.ing. Constantin Sărmăşanu-Chihai intitulat “Facultatea de Electrotehnică astăzi” preia ştafeta lăsată în cel anterior la 1990 şi precizează dezvoltarea către profesionalism şi recunoaştere internaţională a facultăţii. Autorul, prodecan cu probleme didactice, inserează totodată, într-un format foarte sugestiv, alături de o prezentare succintă a corpului profesoral din prezent şi a structurii organizatorice a facultăţii, oferta educaţională atât la nivelul universitar şi postuniversitar dar şi coordonatele ştiinţifice cât şi componenta din ce în ce mai consistentă a relaţiilor internaţionale pe care Facultatea de Electrotehnică din Iaşi le are în ultima perioadă.

 

Un demers al facultăţii către un viitor apropiat este cuprins în articolul intitulat “Facultatea de Electrotehnică în pas cu tehnologia informaţiei”. Autorul, prof.dr.ing. Mihai Creţu, rector al Universităţii Tehnice “Gh. Asachi”, profesor al facultăţii, pledează cu o argumentaţie pertinentă, justificată şi convingătoare pentru înfiinţarea noii specializări “Inginerie electrică şi calculatoare” în cadrul profilului electric .

 

Rubrica SOCIETATEA ABSOLVENTILOR cuprinde componentele ce conturează începuturile acestei asociaţii fără scop patrimonial. Sunt astfel prezentate o serie de date privind constituirea SETIS, Statutul SETIS dar şi o serie de mesaje primite de la absolvenţi. Aceste mesaje reflectă părerile unor absolvenţi, din diverse promoţii ajunşi pe meleaguri mai mult sau mai puţin îndepărtate, cu privire la această asociaţie: ce ar trebui să fie, cum ar trebui să fie şi dacă este bine să existe.

 

La rubrica PERSONALITĂŢI este prezentat în primul rând Profesorul dr.ing.Emil Luca, primul absolvent al facultăţii, inginerul cu diploma numărul 1, susţinută la data de 4.XI.1940. Este înserat în continuare cordialul salut al Domniei sale adresat Societăţii Absolvenţilor.

 

Urmează apoi un In Memoriam pentru Academician prof.dr.fiz. Ştefan Procopiu, primul decan al Facultăţii de Electrotehnică din Iaşi, alături de un fragment din “Ce este electricitatea. Lecţie de deschidere a cursurilor la Politehnica Gh. Asachi din Iaşi” susţinută de acest distins om de ştiinţă şi pedagog de înaltă ţinută la data de 14.10.1939, fragment inserat nu atât pentru latura ştiinţifică, poate desuetă acum, cât pentru încărcătura pilduitoare a Lecţiei pentru noi, cei de astăzi.

 

Rubrica ŞTIINŢĂ–TEHNICĂ–ECONOMIE cuprinde două articole interesante ce prezintă fiecare probleme de actualitate. Primul dintre acestea intitulat “Cogenerarea de mică şi medie capacitate”, avându-l ca autor pe Dl ing. Vasile Rugină, creioneză o direcţie a demersurilor energetice în etapa actuală a căutărilor şi restructurărilor energetice din ţară.

 

Cel de-al doilea articol cu titlul “Dialogul est-vest privind integrarea europeană a economiilor în tranziţie” (şi subtitlul metaforic Mii de fluturi mărunţi, în jurul unei singure lumânări mari ) avându-l ca autor pe Dl. dr.ing. Mircea Slănină, se referă la problematica integrării în NATO şi Comunitatea Europeană în special la problemele economice şi de afaceri din această etapă dar mai ales cu focalizare asupra soluţionării acestor probleme de către firmele mici şi mijlocii. Este un articol incitant, aproape un eseu, scris într-un ritm viu, având la bază participarea autorului la o serie de conferinţe şi seminarii internaţionale pe aceste teme dar constituindu-se tototdată într-o opinie proprie ce invită la eventuale polemici asupra acestei problematici.